For mom

mammai_1

Māmiņdienā  īpaši novērtējam un pasakāmies mammām. Apstājamies un aizdomājamies par visu, ko viņas dara mūsu ikdienā unpārdomājam to, cik ļoti mums pietrūktu tās ikdienas rūpes, kuras bieži uztveram pašsaprotami.

Ticu, ka arī citas māmiņas, tāpat kā es īpaši novērtē arī savus bērnus, iespēju un dāvanu būt mammai un to, cik ļoti tas bagātina un izkrāšņo mūsu ikdienu. Noteikti darām to katru dienu, bet ir dienas, kad par to aizdomājamies īpaši.

Dāvana – būt par mammu manu dzīvi padara daudz priecīgāku, laimīgāku, padara mani pacietīgāku un labāku. Es to neuztveru kā kaut ko pašaprotamu. Esmu bijusi līdzās draudzenēm, kuras zaudējušas mazulīti, kuras tik ļoti vēlas bērniņu, taču tas nav izdevies. Un tagad jau gandrīz divus gadus es zinu, cik dzīvība ir trausla. Kā tas ir, kad tas, ko mīli un gaidi visvairāk izslīd no tavām rokām un tava dzīve sagriežas kājām gaisā. Kļušana par mammu manā dzīvē ir ienesusi vislielāko prieku un arī vislielākās sāpes. Es savu bērniņu gaidīju 21 nedēļu. Viņu sauc Nātans.

Mīlestība mūs padara ievainojamus. Mēs atveram savu sirdi un atdodam to visu. Bez aizdomām, bez aizsardzības, bez plāniem un prasībām – mīlestība bez nosacījuma. Mēs atdodam to visu saviem bērniem. Un tas jau ir tas skaistākais mammas mīlestībā. Mīļā mamma, ja arī tu esi zaudējusi bērniņu, zini, Māmiņdiena pieder arī tev! Ja arī bērniņš ir zaudēts, mīlestība neaiziet kopā ar viņu. Tā dzīvo mūsu sirdīs. Nav neviena diena, kad es neesmu domājusi par Nātanu. Manā sirdī dzīvo divi bērni. Divi puisēni. Viens ierāpjas manā klēpī, aizskrien, pasmejas… otrs man skries pretī Debesīs. Viens dažkārt piedzīvo visu emociju gammu vienas dienas laikā un liek to piedzīvot arī savai mammai. Otrs nekad nepiedzīvos sāpes, asaras vai vilšanos. Viens saspiests, sakutināts, samīļots, sabučots. Otrs iznēsāts, gaidīts, pieminēts, mīlēts, izsērots. Es esmu pateicīga par abiem saviem dēliem. Ja šajā Māmiņdienā arī tu nevari sabučot savu bērniņu, man ir ļoti žēl. Taču tev ir bijusi dāvana atvērt savu sirdi un piedzīvot mīlestību. Mīlestību pret kādu, kuru tu pat neesi satikusi. Arī tev pieder šī diena. Tu esi mamma!

Un ja tavs mazulis (liels vai mazs) ir kopā ar tevi, apstājies un novērtē to. Novērtē arī sevi un to, ko paveic ik dienas. Nešausti sevi par to, kas nav izdevies vai to, kas nav saskaņā ar mūsdienu nereālo mammas standartu. Tev dota vislielākā dāvana. Paldies, ka tu esi!

Katrai mammai – paldies, ka tu esi!

Palutini šajos svētkos sevi īpaši un samīļo savus bērnu ciešāk!

Foto: Anita Austvika

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *